top of page
Architectural Lighting - Tel Aviv Hashalom Train Station

Train station lighting project

תאורה לתחנת רכבת השלום

תאורה מחליפת צבעים לתחנת הרכבת

תאורה אדריכלית לפרוייקט תחנת רכבת השלום תל אביב

בפרוייקט תאורה זאת עיצבנו את התאורה הדקורטיבית של ההמבנים, הדגשנו את גג המבנים באמצעות תאורה חכמה מחליפת צבע

bottom of page