Architectural Lighting - Mall Hof

Title lighting

תאורה אדריכלית - קניון מול החוף - חדרה

תאורה לקווי המתאר של הקניון והקשתות שבו

תאורה אדריכלית לקניון מול החוף חדרה

בפרוייקט תאורה זאת עיצבנו את התאורה הדקורטיבית של הקניון, הדגשנו את קווי המתאר של הקניון בעזרת תאורת לד לינארית ולקשתות המבנה יצרנו גופי תאורה מיוחדים שיתאימו בדיוק למבנה, כעת ניתן לראות את הקניון למרחוק גם בלילה