top of page
Architectural Lighting - B.S.R CITY

Linear lighting for the contours of the building and balconies

תאורה אדריכלית פרוייקט ב.ס.ר סיטי

תאורה לינארית לקווי המתאר של המבנה והמרפסות

תאורה אדריכלית לפרוייקט ב.ס.ר סיטי

בפרוייקט תאורה זאת עיצבנו את התאורה הדקורטיבית של ההמבנים, הדגשנו את קווי המתאר של כל המבנים בפרוייטק בדגש על כל המרפסות באמצעות תאורת לד לינארית וכעת ניתן לראות את מבני הפרוייקט מכל כיוון ובכל שעה

bottom of page