top of page
Jerusalem - Lighting decorations

Street lighting decorations

קישוטי תאורה - ירושלים

קישוטים מוארים עם סמלי העיר 

bottom of page