top of page
Old Jaffa - Lighting decorations 

Special lighting decoration for street lighting column

יפו העתיקה - קישוטי תאורה לעמודים

קישוט תאורה מיוחד לעמוד תאורת רחוב

bottom of page