תאורה לגשר המיתרים

תצוגה מריהיבה של יותר מ- 4000 מקורות תאורה דינאמית על בסיס מייתרי הגשר