top of page
Arena Nahariya Mall

A variety of lighting decorations

קישוטי תאורה לקניון ארנה נתניה

מגוון כדורים מוארים גדולים מיוחדים לקניון

תאורת קישוט ייחודית המורכבת מכדורים מרובים ענקיים תלויים מהתקרה. ,כל כדור מתנוצץ ומוסיף הילה מרהיבה של אור לסביבה. הכדורים מוארים מבפנים, גודל הקישוט בשילוב התאורה המרהיבה תורמת לאווירה חגיגית ומעוצבת. האור המופץ מהכדורים מתחבר לתאורת LED שמוצבת לאורך הקניון,

bottom of page