top of page

תאורה אדריכלית

תאורה אדרכלית למבנה

בעבר, ההתבוננות על אמצעי תאורה הייתה כאל פריט פונקציונלי בלבד, אשר מטרתו היא, כמובן, לספק אור בחלל מסוים. עם זאת, במהלך השנים השתנתה התפיסה במידה ניכרת, כך שכיום ברור שהמדובר הוא בפריט עיצובי מהשורה הראשונה, שיכול לשנות במידה ניכרת את המראה של החלל כולו. כאן בדיוק נכנס לתמונה המונח תאורה אדריכלית, אשר ניתן למצוא לו שלל ביטויים כיום.

מהי תאורה אדריכלית?

כאשר מדברים על תאורה אדריכלית, מתכוונים לתפיסה עיצובית לפיה התאורה  חייבת להיות חלק משמעותי מהתכנון האדריכלי כולו. זאת, מתוך מספר הנחות הנוגעות לאפשרויות שהיא מגלמת בתוכה, ובכלל זה יצירת אווירה של ממש, הבלטת היתרונות העיצוביים של המבנים והעלמת החסרונות שלו, הענקת תחושות רצויות (עומק או מרחב, למשל) – והרשימה עוד ארוכה. גורמים אלה ישפיעו על ההיבט הטכני של מלאכת התכנון, דוגמת בחירת גופי התאורה הספציפיים, המיקום שלהם בחלל, השילוב ביניהם וכיוצא בזה.

חשוב לשים לב שתפיסת התאורה האדריכלית עשויה לתת את אותותיה בכל מקום למעשה: יכולה להיות זאת תאורה לבניינים, אם לוקחים דוגמא אחת מיני רבות, אך גם תאורת חוץ למבנים. לכל אחד מהמקרים האלה יש חוקים בסיסיים משלו, כאשר בעל המקצוע שלוקח על עצמו את המשימה צריך לדעת היטב כיצד לשלב אותם עם המאפיינים הספציפיים של המבנה, כמו גם הרצונות של אלה המתגוררים, עובדים או משתמשים בו. ה"תרגום" הזה של הצרכים והרצונות להיבטים הפיזיים של התאורה הוא שעומד בליבת התחום.

 תאורה אדרכלית למבנה היסטורי
תיכנון תאורה למזרקה

המפתח: בחירה נכונה של יועץ ומתכנן תאורה

מעצם ההגדרה הבסיסית של תאורה אדריכלית שהובאה מעלה, ברור מדוע לא ניתן להתפשר בבחירת בעל המקצוע שלוקח על עצמו את המשימה. ניתן ואף מומלץ לבחור בבעל מקצוע אשר לא רק בקיא בתחומי האדריכלות והתאורה עד רמת היסוד, אלא גם כזה שמנוסה במציאת פתרונות עבור מבנים דומים לזה אותו מתכננים: תאורה אדריכלית למשרד, לדוגמא, או תאורה אדריכלית למבנים היסטוריים.

 

חשוב לראות מהי התפיסה העיצובית של אותו בעל מקצוע, כמו גם לוודא כי טרם הצעת הפתרונות הוא מבין היטב את הצרכים הספציפיים של לקוחותיו, כמו גם התרשם באופן ישיר מהתנאים השוררים במבנה. מבחינה מעשית, רצוי לבצע את התכנון האדריכלי בד בבד עם יתר היבטי התכנון של המבנה, מתוך הנחה שכך יהיה פשוט יותר ליצור את ההתאמה הנדרשת.

תכנון וביצוע תאורה לעיריית נתני
bottom of page