top of page
Architectural Lighting - Beer Sheva train station

Train station lighting project

תאורה לתחנת רכבת באר שבע

תאורה מחליפת צבעים לתחנת הרכבת

תאורה אדריכלית לפרוייקט תחנת רכבת השלום תל אביב

בפרוייקט תאורה זאת עיצבנו את התאורה הדקורטיבית של ההמבנים, הדגשנו את גג המבנים באמצעות תאורה חכמה מחליפת צבע

bottom of page